قابل توجه دانشجویان برادرکه به خدمت سربازی نرفته انداحتراما در اجرای بخشنامه سازمان وظیفه عمومی باطلاع میرساند که سنوات قانونی تحصیل در دانشگاه به شرح زیر می باشد 1- کاردانی(پیوسته-ناپیوسته) دو ونیم سال 2- کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد سه سال 3- کارشناسی پیوسته پنج سال خواهشمند است در صورت باتمام نرسیدن واحد های درسی در موعد مقرر از آموزش مربوطه رای کمیسیون موارد خاص را دریافت و جهت اخذ مجوز برای سنوات ارفاقی به امور مشمولین واحد(اتاق 209 کتابخانه مرکزی)مراجعه نمائید در صورت عدم اقدام به موقع در این خصوص دانشجویان علاوه براینکه اخراجی تلقی می شوند بر اساس سایر موارد قانون فوق الذکر در فرجه یکساله قرار می گیرند و از امتیاز تحصیل در مقطع بالاتر نیز محروم خواهند شد معاونت دانشجوئی واحد

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند جهت تحویل مدارک وام وزارت علوم به حسابداری مراجعه نمایند ضمنا مدارک لازم جهت دریافت وام وزارت علوم از وب سایت دانشگاه قسمت معاونت اداری مالی بخش صندوق رفاه قابل برداشت است.
صندوق رفاه دانشجویی واحد اهر

 

ورود به سیستم